Header widget area left
Header widget area right

Vermeer Portfolio

De Vermeer portefeuille is een internationale vastgoed portefeuille waarvan het Nederlandse deel bestaat uit circa 12 kantoorgebouwen met een totale oppervlakte van 150.000 m2. De kantoorgebouwen zijn gelegen in middelgrote en grote steden in Nederland met een zwaartepunt in de Randstad.
Mayfield Asset & Property  Management is hierbij aangesteld als de manager in Nederland.

Portfolio Vermeer
Kantoorgebouwen
Oppervlakte m2
Aantal steden

Na de herstructurering van de Vemeer portefeuille van twee jaar geleden is er sprake van een gezonde kapitaalstructuur en zijn er middelen beschikbaar voor investeringen ten behoeve van onder andere revitalisering, modernisering, herontwikkeling en transformatie.

SPREIDING GEBOUWEN OVER NEDERLAND

Zwaartepunt ligt in de Randstad. Klik op de locatie voor meer informatie over het object.